Тест бел 5 клас сказуемо

/ 18.10.2021 / Труфана

B Аз съм първия посетител на музея. Б Стела е новата ми приятелка. Related Audiobooks Free with a 30 day trial from Scribd.

В Изречение, което се състои от две или повече прости изречения. Дърветата рисуваха върху ясното небе черните си грамади. А хубоста, пазаря, учителът Б огънът, овчара, строитела В скромността, пожара, другарят 8.

Rosen Dimitrov. Звукови промени в думата. Самостоятелна работа — БЕЛ — Главни части. Тест 6 Глаголни времена.

Просто и сложно изречение. Г Можеш да започнеш играта. Г Преди две години съм ходила на същото място. Диктовка Буря Нощта обгърна селото. Тест 17 Работа с текст Йерархията при рибите. Петя Груева. A Това е свидетелят на произшествието.

A Пред очите ми беше най-красивият букет цветя. Тест 12 Сказуемно определение и приложение — V и VI клас. Просто и сложно изречение.
  • Show related SlideShares at end.
  • Тест 4 Съществително име 1 — V клас. А хубоста, пазаря, учителът Б огънът, овчара, строитела В скромността, пожара, другарят 8.

Recommended

А Песента на славея оглася полето. B Всички уважават добрите хора. Изходно равнище. Б Росата блести по листата на цветята. Start reading on Scribd. Тест 28 Синтактичен анализ.

В кое изречение има два подлога. Г Сталагмит или сталактит е висящият камък. Снежана Петкова. Г Той само защитава антицелулитен масаж с вендузи си да изкаже мнение. В кое изречение подчертаната дума НЕ е сказуемо. Последно добавени ТЕСТ. Тест 13 Сегашно деятелно причастие - VI клас!

E-mail или потребителско име

Г Кой е последния от чакащите на опашката? Тест 14 Препинателни знаци в простото изречение — VI клас. В Романът на Станимиров е на книжния пазар.

Тест 16 Четене с разбиране I.

Обяснете защо формата е грешна. Your download should start automatically, if not click here to download. A Пред очите ми беше най-красивият букет цветя. Постави правилния определителен член в изреченията. Тест 25 Думи с общ корен и близко значение Сродни думи.

Тест 15 Употреба на глаголи и причастия. Литература — 12 клас Вариант 1. Просто и сложно изречение. Съставно сказуемо. Show related SlideShares at end. Тест 21 Сложно съставно изречение с подчинено подложно — VII клас. В кое изречение има два подлога?

Подобни материали ТЕСТ. Гората се притаи. В Романът на Станимиров е на книжния пазар. B Ще ми бъдете много полезен в работата. Тест 9 Обстоятелствено пояснение. А Красивият гол на Владимиров е вече факт. А хубоста, учителът .

В Ако завали, ще взема чадър. Светкавици замятаха кратки блясъци. Добави липсващите думи, за да свържеш изреченията. Sunny Petrova.

See our User Agreement and Privacy Policy. Тест 7 Местоимение - VI клас. Думата в изречението и в текста? Б Снегът вали и засипва малките къщички.

Други: